Sigorta Sekörü Bireysel emeklilik şartları nelerdir?
Katılımcı, bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden itibaren en az 10 yıl sistemde bulunma ve 10 yıl süreyle katkı payı ödeme şartı ile 56 yaşını tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanır.

Şirket, katılımcının başvuru üzerine, en geç 5 iş günü içerisinde emeklilik bilgi formunu ve hesap özetini katılımcının elektronik posta adresine veya faksına, bunlar da yoksa posta adresine gönderecektir.

Katılımcı, emeklilik bilgi formundaki seçeneklere göre emeklilik tercihini yazılı olarak şirkete bildirecektir.

Birden fazla emeklilik sözleşmesine sahip olmak;

Katılımcının aynı şirkette veya farklı şirketlerde birden fazla emeklilik sözleşmesi varsa, tüm emeklilik sözleşmelerinden emekliliğe hak kazanabilmesi için, en az bir emeklilik sözleşmesinden emekliliğe hak kazanmış olması yeterlidir.

Katılımcının, bütün sözleşmelerinden emekliliğe hak kazanabilmesi için, bir sözleşmesinden emeklilik hakkını kullanmak üzere şirketinden talepte bulunurken, diğer sözleşmeleri içinde bu hakkı kullanmak istediğini şirketine bildirmesi gerekmektedir.

Aksi takdirde, diğer sözleşmeler kendi koşullarına göre değerlendirilmeye tabi tutulacak ve her biri için ayrı ayrı 10 yıl katkı payı ödeme ve 56 yaşını tamamlama koşulu aranacaktır.

Katılımcı emeklilik hakkını ileri bir tarihte kullanmak için erteleyebilir.

Bireysel Emeklilik Yaşı

Bireysel emeklilik poliçelerinde emekliliğe hak kazanmak için 56 yaş sınırı vardır. Kişi kaç yaşında sisteme girerse girsin en az 10 yıl bireysel emeklilik primi ödemek ve 56 yaşını doldurmakla emekliliğe hak kazanır. Bu nedenle 36 yaşında plana giren bir kişi 20 yıl sonra 46 yaşında plana giren kişi ise 10 sene sonra ama her ikisi de 56 yaşında emekli olmaya hak kazanır.

Emekli olduktan sonra birikimlerin alınması

Emekliliğe hak kazandıktan sonra katılımcılar,

- Birikimlerinin tamamını bir defada alıp sistemden ayrılabilirler.
- Birikimlerinin bir kısmını alarak kalanını veya tümünü programlı geri ödeme şeklinde emeklilik şirketlerinden alabilirler.
- Birikimlerinin bir kısmını alarak kalanını veya tümünü yıllık gelir sigortasına aktarabilir ve yıllık gelir sigortası sözleşmesi çerçevesinde ömür boyu maaş şeklinde veya belirli bir süre boyunca maaş şeklinde almayı tercih edebilirler.

Programlı geri ödeme

Birikimlerini kısmen almak isteyen katılımcının, hazırlanacak bir program çerçevesinde bireysel emeklilik hesabındaki birikimleri kısım kısım geri almasıdır.

Programlı geri ödemeyi tercih etmesi durumunda, katılımcı;

- İlgili hesaba katkı payı ödeyemez.
- Hesap birleştirmesi yapamaz.
- Ödeme dönemlerini ve ödeme tutarını yılda en fazla 2 kez değiştirebilir.
- Fon dağılımını değiştirebilir.
- Şirketler arası aktarım hakkını kullanabilir.
- Birikimlerinin tamamını istediği anda alarak sistemden ayrılabilir.

Yıllık gelir sigortası

Yıllık gelir sigortası, toplu veya belirli süreler içinde yapılan katkılara göre, hemen veya belli bir süre sonra başlayan, sigortalıya veya bildirdiği lehdarına ömür boyu veya belirli süreler için yapılan bireysel emeklilik ödemeleri için düzenlenen sözleşmedir. Yıllık gelir sigortası sözleşmesine göre belirlenen emeklilik maaşı; aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olarak ödenebilir.

Yıllık gelir sigortası sözleşmelerinde, yıllık gelir sigortası genel şartları çerçevesinde ilgili şirketin üstlenmiş olduğu rizikonun, tazminat yükümlülüğünün türü ve kapsamının, tarafların hak ve yükümlülüklerinin, ödeme dönemlerinin, sözleşme süresi ve sözleşmeyi sona erdiren hallerin ve ilgili diğer hususların belirtilmesi zorunludur.

Emekliliğe hak kazanmadan vefat

Katılımcının emekliliğe hak kazanmadan vefat etmesi halinde, birikimleri sözleşmede belirttiği lehdara/lehdarlara, lehdar tanımlanmamışsa kanuni mirasçılarına ödenir.

Katılımcının vefatı durumunda varsa katılımcıya ait giriş aidatı borcu, katılımcının lehdar veya hak sahiplerine yapılacak ödeme sırasında, katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinden indirilebilir.

Emekliliğe hak kazanmadan sistemden ayrılma

Katılımcı bireysel emeklilik sisteminden istediği zaman ayrılabilir. Ancak bu durumda emekli olmanın getirdiği avantajlardan yararlanamayacaktır.

10 yıl boyunca katkı payı ödemeden sistemden ayrılan katılımcının birikimleri üzerinden %15, 10 yıl boyunca katkı
payı ödemekle beraber sistemden emeklilik hakkı kazanmadan ayrılan katılımcının birikimleri üzerinden %10 stopaj kesintisi yapılır.

Sistemden emeklilik hakkı kazandıktan sonra ayrılan katılımcıdan %3,75 stopaj kesintisi dışında vergi alınmamaktadır.


[ Yazıyı Oku ]

<<ılk Baş <Önceki | 1 | 2 | 3 | 4 | Sonraki> En Son>>